Pozvánka na Valnou hromadu

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu Asociace WMŠ, z. s.

která se koná 18. 2. 2017 ve Waldorfské mateřské škole Praha, Koněvova od 10.00 hod.

Srdečně zveme všechny členy (i nové zájemce) Asociace na společné setkání. Těšíme se na i na ty, kteří neměli možnost se zúčastnit minulých setkání.

Program: 

  • schválení hospodaření za rok 2016
  • schválení rozpočtu na rok 2017
  • informace z jednotlivých kruhů asociace
  • informace o situaci v jednotlivých waldorfských mateřských školách a ostatních waldorfských iniciativách – informace zástupců z jednotlivých MŠ
  • různé, diskuze

Předpokládaný konec 15.00 hod.

Je nutné, aby byli přítomni zástupci všech školek, které obdržely Statut, nebo se o něj v blízké době chtějí ucházet. Nutnost účasti vyplývá právě z podmínek Statutu.

Žádáme krátkou písemnou zprávu o činnosti waldorfské školky (která tuto podmínku nesplnila v červenci 2016) a o plnění podmínek Vám přiznaného Statutu, nejpozději do 10. 2. 2017 (za poslední dva roky).

Prosíme o informaci, zda se zúčastníte Valné hromady – nejpozději do 10. 2. 2017 na e-mail: madla.dolma@gmail.com

Za Asociaci WMŠ se na setkání těší

Magdaléna Šílová