Pozvánka na Valnou hromadu 2018

P O Z V Á N K A
na Valnou hromadu Asociace WMŠ, z.s.

která se koná 3.března 2018
ve Waldorfské mateřské škole
Praha, Koněvova
od 10.30 hod. 

Srdečně zveme všechny členy (i nové zájemce) Asociace na společné setkání. Těšíme se na i na ty, kteří neměli možnost se zúčastnit minulých setkání. 

Program:  
- schválení hospodaření za rok 2017
- schválení rozpočtu na rok 2018
- informace z jednotlivých kruhů asociace
- organizace jarního setkání  IASWECE v Praze v květnu 2018
- organizace oslav Waldorf100 – sta let waldorfské pedagogiky ve světě v roce 2019
- informace o situaci v jednotlivých waldorfských mateřských školách a ostatních waldorfských iniciativách – informace zástupců z jednotlivých MŠ
- různé, diskuze

Předpokládaný konec 16.00 hodin.

Budeme moc rádi, když se zúčastní zástupci všech školek, které obdržely Statut, nebo se o něj v blízké době chtějí ucházet. Nutnost účasti vyplývá právě z podmínek Statutu. 

Prosíme o informaci, zda se zúčastníte Valné hromady – nejpozději do 31.1.2018 na e-mail: madla.dolma@gmail.com

Za Asociaci WMŠ se na setkání těší,
Magdaléna Šílová