Ohlédnutí za pražským setkáním IASWECE

Na začátku května se v Praze uskutečnilo setkání IASWECE, která je mezinárodní asociací zemí, ve kterých působí waldorfské mateřské školy. Setkání probíhalo v galerii Josefa Adamce v pražské Obci křesťanů, ve které jsme právě s ohledem na tuto schůzku instalovali také výstavu průkopníka spirituálního malířství Bernharda Eyba. Program celého setkání byl velmi nabitý, neboť současně se v Praze konala další dvě setkání mezinárodních organizací waldorfských základních škol. Všichni se také společně setkali 10. 5. na velké konferenci v Modré posluchárně FF UK, která nesla název Lidskost ve světě médií a účastnilo se jí kolem 200 zájemců, především učitelů, ale také zástupců veřejné správy nebo médií.

IASWECE pracovala velmi intenzivně ve svých tradičních tématech, kterými jsou i např. otázky dětí mladších tří let, přechodových období - zejména při vstupu do školy, postoj waldorfských MŠ k otázce zavádění médií do výchovy apod.

Jedním z výstupů společné práce je výzva Zdravá výchova a smysluplné vzdělávání ve vztahu k médiím.

V sobotu hosté měli možnost prohlédnout si tři nejbližší waldorfské školky. Po prohlídce školky na Petřinách, kde shlédli divadlo v provedení tamních učitelek, se projeli historickou tramvají středem města do školky na Jarově, sídla Asociace waldorfských MŠ. Tam měli přichystanou výstavku s obrázky a přehledem dalších školek u nás a nakonec odjeli autobusem do Sluštic na malou zahradní slavnost se zpěvem a společným bubnováním.

Setkání v Praze se uskutečnilo přesně 50 let po Pražském jaru a mělo být inspirací pro myšlenky vnitřní svobody a autonomie, radosti a odvahy v dnešním světě.