Březnový seminář na Jarově

Milí přátelé a studenti waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí,

všechny zdravím a zde je pár informací k nadcházejícímu setkání. Seminář je opět v Praze na Jarově. Budeme se tentokrát věnovat školnímu dítěti, v umělecké činnosti akvarelu nás povede paní malířka Lucka Hlaváčová. Sobotní večerní přednášku bude mít pan Milan Horák, pedagog a farář Obce Křesťanů. Na seminář zveme i hosty, i na jednotlivé přednášky.

Upozornění pro studující: Víkend se do studia započítává pouze, je-li vámi navštíven celý, od pátku do neděle.

Víkendový seminář 8.-10. března 2019 na Jarově

Dítě v druhém sedmiletí
Přednáší Wolfgang Saßmannshausen

Především v dětském a mladistvém věku život znamená vyvíjet se. Každý vývoj je individuální a zároveň potvrzuje obecné vývojové zákonitosti. Jako pedagog proto člověk potřebuje dvojí: Nejprve musí přistupovat ke každému dítěti plně individuálně; za druhé však musí studovat vývojové zákonitosti, aby dokázal rozpoznat to výjimečné v tom obecném. Těžištěm naší práci na semináři bude školní věk, tedy věd od školní zralosti do puberty.

Ranní zpěv: Kateřina Josífová
Umění: Lucie Hlaváčová - akvarel
Didaktika: W. Saßmannshausen, T. Smolková H. Valová, M. Šílová

Sobotní večer od 19.00 hodin
Večer s pedagogem a farářem Obce Křesťanů Vývojové rytmy školního věku

Zahájení semináře je v pátek v 19.30 hodin, zakončení v neděli ve 12.00 hodin.
Začátky přednášek jsou: pátek 19.30, sobota a neděle 8.30

Online přihláška zde.