8. Letniční konference

Asociace waldorfských mateřských škol České republiky, člen International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

motto: „V duchu se setkávat znamená lidi spojovat“

8. Letniční konference
waldorfských mateřských škol

na téma: „Waldorfské pedagogice je 100 let. Co by nám dnes řekl Rudolf Steiner na to, jak máme pokračovat? Nebojme se být radikální…. “

8. června 2019
Mateřská škola Maitrea ve Slušticích

Program:

10,00 - 10,15 eurytmické zahájení
10,15 - 11,30 přednáška
11,30 - 12,00 přestávka
12,00 - 13,30 pracovní skupiny
13,30 - 14,30 přestávka
14,30 - 16,30 závěrečná diskuze, ohlédnutí za zprávami z WMŠ

Konferencí budou provázet:
Táňa Smolková a Wolfgang Saßmannshausen

Uvítáme, když stejně jako vždy, přivezete malé občerstvení i pro ostatní účastníky.