Nové termíny na školní rok 2019/2020

Milí přátelé, v sekci vzdělávání najdete aktuální termíny pro nadcházející školní rok. Semináře budou začínat vždy v pátek v 18.00 praktickou částí. Je velmi vhodné se jí zúčastnit, nicméně do povinné účasti se počítat zatím nebude. Studenti tedy musí absolvovat seminář od pátku 19.30 do neděle 12.00, aby byl pokládán za splněný.