Studijní literatura


Bühler W.: Tělo jako nástroj duše ve zdraví a nemoci, Fabula 2012
Burkhard G.: Vzít život do vlastních rukou, Malvern 2010
Carlgren F.: Výchova ke svobodě, Baltazar 1991
Dostal J.: Šest základních cvičení, Opherus 2001
Goethe J. W.: Smyslově morální účinek barev, Fabula
Hauschka R.: Člověk a výživa, Fabula, Hranice, 
Kühneová P.: Anthroposofická výživa, Fabula 2015
Prokofjev S. O.: Roční koloběh jako zasvěcovací cesta k prožívání Kristovy bytosti,     
Rittelmayer F.: Meditace, Baltazar 1994
Ronovský V.: Anthroposofické pojetí světa a člověka jako východisko WP, Fabula 2011
Různí autoři: Vánoční zpěv andělů, Fabula, Hranice,
Schneider J. W.: Náš život – náš osud, Malvern 2010
Schneider J. W.: O smyslu životních krizí, Fabula
Soesman A.: Dvanáct smyslů, Fabula, 2009
Steiner R. a další autoři: Terapie duše, Fabula, Hranice,
Steiner R.: Hlavní body sociální otázky, Baltazar, Praha, 1993
Steiner R.: Imaginace ročních dob, Opherus, 2004
Steiner R.: Kalendář duše, Michael, Sv. kopeček u Olomouce, 1999
Steiner R.: Meditační verše, Opherus 2003
Steiner R.: O poznávání vyšších světů, Baltazar, Praha, 1993
Steiner R.: Tajemství barev, Fabula, 2005
Steiner R.: Tajná věda v nástinu, Fabula
Steiner R.: Theosofie, Baltazar, Praha, 1992
Steiner R.: Všeobecná nauka o člověku, Opherus, 2003
Steiner. R.: Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy, Fabula 2015

Pedagogická témata

Boogerd C.: Éterné tělo ve výchově malých dětí, Fabula 2009, 2015
Born P., Huber M.: Průvodce péčí o děti, Fabula, 
Flau Karlheinz.: Trojnost v ročním koloběhu, 1995
Glöckler M.: Chodit, mluvit, myslet, Malvern 2007
Gruneliusová E. M.: Výchova v raném dětském věku, Baltazar 1992
Jaffke F.: Hrajeme si a pracujeme ve waldorfské mateřské škole
Helmut von Kügelgen, Rudolf Steiner: Duchovní inspirace pro vychovatele, Maitrea 2017
Lievegoed B. C. J.: Vývojové fáze dítěte, Baltazar 1992
Různí autoři: Výchova a zdraví našich dětí, Fabula 2007
Smolková T.: Dítě v úctě přijmout, Maitrea 2007
Smolková T.: Na cestě od lilie k růži, Maitrea 2008
Steiner R.: Anthroposofie a pedagogika, Asociace waldorfských škol ČR 2011
Steiner R.: Výchova dítěte a metodika vyučování, Baltazar, Praha 1992
Streit J: Proč děti potřebují pohádky, Baltazar, Praha 1992, také v knize Včelka Sluněnka
Woitinas S.: Indigové děti, Fabula, Hranice,
Zuzák T.: Hledání vztahu jako základ pedagogiky, Fabula 2004

Pro děti

Burkhardová U.: Dobré sny pro planetu Zemi
Josifová K.: Písničky skřítka Kvítka
Němcová B., Erben K. J.
Pohádky bratří Grimmů
Streit J.: Pohádky horských květin, Fabula, Hranice, 2006
Streit J.: Příběhy skřítka Puka, Fabula, Hranice, 2002
Streit J.: Puk a duha, Fabula, Hranice, 2005
Streit J.: Skřítek Kořínek, Fabula 2009
Streit J.: Tataťukova cesta ke krystalové hoře, Fabula, Hranice,
Streit J.: Včelka Sluněnka, Fabula, Hranice 2003

Časopisy

Člověk a výchova
Studánka
Věneček