Tříleté studium waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí 


Pro zájemce o studium nabízíme tříleté ucelené vzdělávání, které je určeno především pro pedagogy pracující v mateřských školách. Ostatní zájemci mají možnost navštěvovat jednotlivé semináře jako hosté.
V průběhu tříletého vzdělávání každoročně organizujeme:

 • 6 víkendových seminářů

 • intenzivní týdenní mezinárodní Letní akademii v Semilech

 • volitelné semináře na různá témata

Vzdělávání organizuje AWMŠ ČR ve spolupráci s:

 • Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten

 • IASWECE - International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

Cílem semináře je probudit v účastnících vědomé uchopení sociálního procesu, který probíhá při setkávání vychovatele a malého dítěte. Je to počátek dlouhé cesty. 

Jednotlivé víkendové semináře se konají v Mateřské škole Maitrea, Sluštice č. 11 (z Prahy směrem na Říčany) a v zimním období ve Waldorfské mateřské škole, Koněvova 240a/97, 130 00 Praha 3 - Žižkov, začínají vždy v pátek podvečer v 18.00 praktickou částí, přednáška začíná v 19:30 hodin, seminář končí v neděli ve 12:00 hodin. Na seminář je třeba se vždy přihlásit telefonem nebo skrze online přihlášku. Na jednotlivé víkendové semináře mohou jezdit i hosté, vždy je potřeba se předem přihlásit. Příspěvek se platí na KB PRAHA, číslo účtu: 27-1562350277/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka. Termín splatnosti je nejpozději čtyři dny před začátkem semináře. 

Informace: Absolvováním tříletého studia se nezískává „státní" kvalifikace pro učitele mateřské školy.

Příspěvek na víkendový seminář je 1 300 Kč. Školné na školní rok je 6000 Kč.  Školné na školní rok mohou uhradit i pravidelně jezdící hosté. Případné stravné a ubytování se platí zvlášť v hotovosti na místě.

Termíny seminářů tříletého studia na školní rok 2019 /2020

13.-15. září 2019  Víkendový seminář, Sluštice
18.-20. října 2019 Víkendový seminář, Sluštice
15.-17. listopadu 2019 Víkendový seminář, Praha, Jarov

17.-19. ledna 2020 Víkendový seminář, Praha, Jarov
6.-8. března 2020 Víkendový seminář, Praha, Jarov
8.-10. května 2020 Víkendový seminář, Sluštice

4.-11. července 2020 Letní Akademie, Semily

Denní program semináře v pdf.

Informace a zajištění:

 • Dr. Wolfgang Sassmannshausen (SRN)- mentor, vedení seminářů, didaktika

 • Mgr. Táňa Smolková – vedení seminářů, didaktika

 • Magdalena Šílová - informace a přihlášky

 • Kurzovné - 1300 Kč za jeden víkend, roční školné 6000 (nebo za jednotlivou přednášku 150 Kč)

 • Ubytování je možné v MŠ ve vlastním spacím pytli za 50 Kč/noc

 • Stravování vlastní, v MŠ se vaří káva a čaj, po dohodě společný oběd a večeře

Přihláška ke tříletému studiu

Přihláška ke tříletému studiu ke stažení
Vyplněnou přihlášku přivezte s sebou na seminář.