Hlavním záměrem práce s dětmi ve waldorfských mateřských školách je vytváření bezpečného a láskyplného prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí
a jejich trvalé radosti ze života.


Vzhledem k tomu, že dítě v předškolním věku potřebuje své síly k rozvoji a upevnění stavby orgánů a své tělesnosti, není naše výchova zaměřena přednostně na rozvoj intelektu. Poskytujeme dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti uvádí v soulad. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívata spoluvytvářet život v mateřské škole i jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (šije, maluje, peče chléb, apod.) - principem je zde výchova napodobováním.