Nové termíny na školní rok 2019/2020

Milí přátelé, v sekci vzdělávání najdete aktuální termíny pro nadcházející školní rok. Semináře budou začínat vždy v pátek v 18.00 praktickou částí. Je velmi vhodné se jí zúčastnit, nicméně do povinné účasti se počítat zatím nebude. Studenti tedy musí absolvovat seminář od pátku 19.30 do neděle 12.00, aby byl pokládán za splněný.

Květnový seminář ve Slušticích

Milí studenti semináře pedagogiky 1. sedmiletí. Naše další setkání bude ve Slušticích, v mateřské škole Maitrea. Hlavním tématem nás provede Wolfgang Saßmannshausen, v hodinách umění se tentokrát budeme věnovat eurytmii – kdo máte, přivezte si eurytmické cvičky! V sobotní večerní přednášce nás Táňa Smolková provede další částí roku s jeho slavnostmi.

Na seminář zveme i hosty a to i na jednotlivé přednášky.

Online přihláška zde.

Více informací ke stažení v pdf.

8. Letniční konference

Asociace waldorfských mateřských škol České republiky, člen International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

motto: „V duchu se setkávat znamená lidi spojovat“

8. Letniční konference
waldorfských mateřských škol

na téma: „Waldorfské pedagogice je 100 let. Co by nám dnes řekl Rudolf Steiner na to, jak máme pokračovat? Nebojme se být radikální…. “

8. června 2019
Mateřská škola Maitrea ve Slušticích

Program:

10,00 - 10,15 eurytmické zahájení
10,15 - 11,30 přednáška
11,30 - 12,00 přestávka
12,00 - 13,30 pracovní skupiny
13,30 - 14,30 přestávka
14,30 - 16,30 závěrečná diskuze, ohlédnutí za zprávami z WMŠ

Konferencí budou provázet:
Táňa Smolková a Wolfgang Saßmannshausen

Uvítáme, když stejně jako vždy, přivezete malé občerstvení i pro ostatní účastníky.

Pohybové hry a hry s gesty rukou podle Wilmy Ellersiek

Zveme Vás na opravdu výjimečný seminář, na který jsme se těšili po mnoho let a který se nyní koná již podruhé také v Čechách v MŠ MAITREA o.p.s. ve Slušticích.

Datum konání: 1. června 2019

Před mnoha lety vznikla mezinárodní pracovní skupina založená Klárou Hatterman z německého Hannoveru. Zabývá se tématem hry s gesty rukou a pohybovými hrami pro malé děti umělecky rozvíjenými profesorkou Wilmou Ellersiek. Aktivity tohoto hnutí jsou vyvíjeny jako léčebný proces pomáhající oslabovat negativní vlivy dopadů materialisticky orientovaného přístupu k životu, který dnešní děti obklopuje.

Přinášejí lásku a radost a vytvářejí možnosti hlubokého prožitku živých a intimních činností mezi dospělými a dětmi.

Nejlépe jsou naučitelné osobně prostřednictvím kurzů, ve kterých mohou být uvedeny do života umělecky a v souladu s originálními záměry Wilmy Ellersiek. Jacqueline Walter-Baumgartner je představitelkou pracovní skupiny, která impulz profesorky Ellersiek předává v Evropě, severní a jižní Americe,

Africe, Austrálii a Asii. Mimo vedení seminářů pracuje ve Waldorfské mateřské škole a zastupuje Švýcarsko v Mezinárodním sdružení waldorfských mateřských škol IASWECE

Program dne:

9,00 – 10,30 zahájení, společná práce
10,30 – 10,45 přestávka
10,45 – 12,15 společná práce
12,15 – 13,15 oběd
13,15 – 14,30 společná práce
14,30 – 14,45 přestávka
14,45 – 16,00 společná práce
16,00 – 16,15 přestávka
16,15 – 17,30 společná práce, zakončení

Cena: 1 000,- Kč, občerstvení o přestávkách bude zajištěno. Prosím, potvrďte svoji účast do 20. května 2019 na e-mailu t.smolkova@seznam.cz. Pro studentky Vzdělávacího semináře waldorfské pedagogiky předškolního věku je započitatelným fakultativním seminářem.

Plakátek zde