Seminář 19.-21. ledna

Milí přátelé a studenti waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí,

za celý pedagogický kolektiv semináře vás všechny zdravím v novém roce a zde je pár informací k nadcházejícímu setkání. Seminář je opět v Praze na Jarově, Praha 3. Rodiče a příznivce srdečně zveme i na jednotlivé přednášky, případně sobotní večer.

Umělecké tvoření si tentokrát vzala na starost milá asistentka ze školky na Jarově, paní Orsi Sziranyi, budeme vyrábět netradiční průsvity

Upozornění pro studující: Víkend se do studia započítává pouze, je-li vámi navštíven celý, od pátku do neděle.

Víkendový seminář

19.-21. ledna 2018 na Jarově

Waldorfská mateřská školka: “Zárodek kulturní obnovy”  (Rudolf Steiner)
Práce v kolegiu, komunikace mezi dospělými, naše vztahy
Přednáší Wolfgang Saßmannshausen

Umění: Orsi Sziranyi

Didaktika: W. Saßmannshausen, H.Valová, H. Neubauerová, M. Šílová

Sobotní večer – přednáška v 19.00:  Táňa Smolková – Základní sociální požadavky dnešní doby

Zahájení semináře je v pátek v 19.30 hodin, zakončení v neděli ve 12.00 hodin.

Začátky přednášek jsou: pátek 19.30, sobota a neděle 8.30

Více informací zde.

Přihláška zde.

 

 

Pozvánka na Valnou hromadu 2018

P O Z V Á N K A
na Valnou hromadu Asociace WMŠ, z.s.

která se koná 3.března 2018
ve Waldorfské mateřské škole
Praha, Koněvova
od 10.30 hod. 

Srdečně zveme všechny členy (i nové zájemce) Asociace na společné setkání. Těšíme se na i na ty, kteří neměli možnost se zúčastnit minulých setkání. 

Program:  
- schválení hospodaření za rok 2017
- schválení rozpočtu na rok 2018
- informace z jednotlivých kruhů asociace
- organizace jarního setkání  IASWECE v Praze v květnu 2018
- organizace oslav Waldorf100 – sta let waldorfské pedagogiky ve světě v roce 2019
- informace o situaci v jednotlivých waldorfských mateřských školách a ostatních waldorfských iniciativách – informace zástupců z jednotlivých MŠ
- různé, diskuze

Předpokládaný konec 16.00 hodin.

Budeme moc rádi, když se zúčastní zástupci všech školek, které obdržely Statut, nebo se o něj v blízké době chtějí ucházet. Nutnost účasti vyplývá právě z podmínek Statutu. 

Prosíme o informaci, zda se zúčastníte Valné hromady – nejpozději do 31.1.2018 na e-mail: madla.dolma@gmail.com

Za Asociaci WMŠ se na setkání těší,
Magdaléna Šílová

Seminář s Giselou Braune 13.-14.10.

Waldorfská  mateřská škola v Praze na Jarově vás zve na seminář

Péče o smysly malého dítěte

seminář povede paní Gisela Braune, dlouholetá lektorka a waldorfská učitelka z Freiburgu

Patek 13. října 2017 18.30 – 21.00

Rodičovský večer (možno navštívit samostatně)  „Jak pečovat o zdravý vývoj smyslů u předškolních dětí".

Sobota 14. října 8.00 – 19.30

Pedagogická práce, cvičení na téma poznání čtyř fyzických smyslů dle Rudolfa Steinera

Cenu semináře bude určovat počet přihlášených účastníků, maximálně však 1000 kč za celý, 250 pouze rodičovský večer.

Při sobotním semináři bude zajištěno malé občerstvení.

Přihlášky na mail: madla.dolma@gmail.com

Plakatek zde.

Víkendový seminář ve Slušticích - září 2017

Milí přátelé waldorfské pedagogiky, milí studenti.

Informace týkající se víkendového setkání ve Slušticích ve dnech
22. – 24. září 2017:

I tento rok se bude otevírat další nový ročník. Pokud tedy patříte mezi zájemce o studium, přijeďte a po rozhovoru s lektory se můžete přihlásit. Přihlášku lze stáhnout ze stránek awms.cz a přivézt s sebou. Pokud si přejete navštívit jednotlivé semináře jako hosté, jste podle možností zařazeni ke skupině. Bližší informace o termínech seminářů budou na stránce www.awms.cz.

Opět se sejdeme ve Slušticích u Prahy, kam se nejlépe dostanete autem, případně v pátek navečer dopravou, dále níže. Vzhledem k možnosti společného vegetariánského stravování (sobota oběd, večeře a zákusek) vás prosím o včasné přihlášení. Můžete ovšem také navštěvovat jen samostatné přednášky jako hosté.

Uměleckou činnost povede Ola Závadová, kdo máte, přivezte si pentatonickou flétnu a případně zpěvníček s pentatonickými písničkami.

Upozornění pro studující: Víkend se do studia započítává pouze, je-li vámi navštíven celý, od pátku do neděle. Jako ve škole J.

Víkendový seminář

22. - 24. září 2017 ve Slušticích

Téma:

Obraz člověka určuje pedagogiku

Jaký obraz člověka má waldorfská pedagogika?

Přednáší Wolfgang Saßmannshausen

Umění:
Ola Závadová - hudba

Didaktika:
W. Saßmannshausen,H. Valová,  H. Neubauerová, M. Šílová

Sobotní večer – přednáška v 19.00:  

Pohádkový večer s Radomilem Hradilem

----------------

Zahájení semináře je v pátek v 19.30 hodin, zakončení v neděli ve 12.00 hodin.

Začátky přednášek jsou: pátek 19.30, sobota a neděle 8.30

Následující setkání

3.-5. listopadu 2017 ve Slušticích
Kouzelnými slovy výchovy malých dětí jsou vzor a nápodoba. (Rudolf Steiner)
Na jakých pilířích spočívá praktická waldorfská pedagogika v mateřských školách?

1.- 3. prosince 2017 v Praze na Jarově
Duševně – intimní prvky waldorfské pedagogiky v mateřské škole

19.- 21. ledna2018v Praze na Jarově

Adresa školky ve Slušticích
Mateřská škola Maitrea, Sluštice 11, 250 84
MAPA: https://mapy.cz/s/zUie

Ubytování ve školce:
Vezměte si s sebou, prosím, vlastní spacák a karimatku,
cena ubytování je 50 Kč za noc.

Kurzovné:

Platba se uskutečňuje převodem na účet za celý školní rok, 6000 Kč,
případně hotově 1300 za jednotlivý víkend. Návštěvu jednotlivé přednášky je možné zaplatit zvlášť.

Stravování: Vlastní, ve školce jsou sporáky, varné konvice a k dispozici káva a čaj.  Ve Slušticích je pouze malý obchod otevřený v sobotu dopoledne, je třeba si přivézt své. Můžete se přihlásit ke společnému obědu a večeři, cena je 140 Kč, hlaste se prosím včas.

Hlaste se prosím nejpozději do pondělí 18. září!

Doprava: Vlastní
Školka je v obci Sluštice, zastávka busu se jmenuje Sluštice, škola. Autobusy jezdí od stanice vlaku Praha, Klánovice, z Černého mostu, z Říčan a Skalky. Informace o spojích můžete nalézt na www.idos.cz. Případně můžete jet do zastávky Sibřina a dojít ke školce 1km pěšky. Reflexní prvky s sebou!

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ:

Prosíme, na seminář se přihlaste vyplněním přihlášky na této adrese:

http://www.awms.cz/prihlaska-na-seminar/

 

Děkujeme a těšíme se na vás,
za přípravný tým
Magdaléna Šílová