Květnový seminář ve Slušticích

Milí studenti semináře pedagogiky 1. sedmiletí. Naše další setkání bude ve Slušticích, v mateřské škole Maitrea. Hlavním tématem nás provede Wolfgang Saßmannshausen, v hodinách umění se tentokrát budeme věnovat eurytmii – kdo máte, přivezte si eurytmické cvičky! V sobotní večerní přednášce nás Táňa Smolková provede další částí roku s jeho slavnostmi.

Na seminář zveme i hosty a to i na jednotlivé přednášky.

Online přihláška zde.

Více informací ke stažení v pdf.

8. Letniční konference

Asociace waldorfských mateřských škol České republiky, člen International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

motto: „V duchu se setkávat znamená lidi spojovat“

8. Letniční konference
waldorfských mateřských škol

na téma: „Waldorfské pedagogice je 100 let. Co by nám dnes řekl Rudolf Steiner na to, jak máme pokračovat? Nebojme se být radikální…. “

8. června 2019
Mateřská škola Maitrea ve Slušticích

Program:

10,00 - 10,15 eurytmické zahájení
10,15 - 11,30 přednáška
11,30 - 12,00 přestávka
12,00 - 13,30 pracovní skupiny
13,30 - 14,30 přestávka
14,30 - 16,30 závěrečná diskuze, ohlédnutí za zprávami z WMŠ

Konferencí budou provázet:
Táňa Smolková a Wolfgang Saßmannshausen

Uvítáme, když stejně jako vždy, přivezete malé občerstvení i pro ostatní účastníky.

Pohybové hry a hry s gesty rukou podle Wilmy Ellersiek

Zveme Vás na opravdu výjimečný seminář, na který jsme se těšili po mnoho let a který se nyní koná již podruhé také v Čechách v MŠ MAITREA o.p.s. ve Slušticích.

Datum konání: 1. června 2019

Před mnoha lety vznikla mezinárodní pracovní skupina založená Klárou Hatterman z německého Hannoveru. Zabývá se tématem hry s gesty rukou a pohybovými hrami pro malé děti umělecky rozvíjenými profesorkou Wilmou Ellersiek. Aktivity tohoto hnutí jsou vyvíjeny jako léčebný proces pomáhající oslabovat negativní vlivy dopadů materialisticky orientovaného přístupu k životu, který dnešní děti obklopuje.

Přinášejí lásku a radost a vytvářejí možnosti hlubokého prožitku živých a intimních činností mezi dospělými a dětmi.

Nejlépe jsou naučitelné osobně prostřednictvím kurzů, ve kterých mohou být uvedeny do života umělecky a v souladu s originálními záměry Wilmy Ellersiek. Jacqueline Walter-Baumgartner je představitelkou pracovní skupiny, která impulz profesorky Ellersiek předává v Evropě, severní a jižní Americe,

Africe, Austrálii a Asii. Mimo vedení seminářů pracuje ve Waldorfské mateřské škole a zastupuje Švýcarsko v Mezinárodním sdružení waldorfských mateřských škol IASWECE

Program dne:

9,00 – 10,30 zahájení, společná práce
10,30 – 10,45 přestávka
10,45 – 12,15 společná práce
12,15 – 13,15 oběd
13,15 – 14,30 společná práce
14,30 – 14,45 přestávka
14,45 – 16,00 společná práce
16,00 – 16,15 přestávka
16,15 – 17,30 společná práce, zakončení

Cena: 1 000,- Kč, občerstvení o přestávkách bude zajištěno. Prosím, potvrďte svoji účast do 20. května 2019 na e-mailu t.smolkova@seznam.cz. Pro studentky Vzdělávacího semináře waldorfské pedagogiky předškolního věku je započitatelným fakultativním seminářem.

Plakátek zde

Březnový seminář na Jarově

Milí přátelé a studenti waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí,

všechny zdravím a zde je pár informací k nadcházejícímu setkání. Seminář je opět v Praze na Jarově. Budeme se tentokrát věnovat školnímu dítěti, v umělecké činnosti akvarelu nás povede paní malířka Lucka Hlaváčová. Sobotní večerní přednášku bude mít pan Milan Horák, pedagog a farář Obce Křesťanů. Na seminář zveme i hosty, i na jednotlivé přednášky.

Upozornění pro studující: Víkend se do studia započítává pouze, je-li vámi navštíven celý, od pátku do neděle.

Víkendový seminář 8.-10. března 2019 na Jarově

Dítě v druhém sedmiletí
Přednáší Wolfgang Saßmannshausen

Především v dětském a mladistvém věku život znamená vyvíjet se. Každý vývoj je individuální a zároveň potvrzuje obecné vývojové zákonitosti. Jako pedagog proto člověk potřebuje dvojí: Nejprve musí přistupovat ke každému dítěti plně individuálně; za druhé však musí studovat vývojové zákonitosti, aby dokázal rozpoznat to výjimečné v tom obecném. Těžištěm naší práci na semináři bude školní věk, tedy věd od školní zralosti do puberty.

Ranní zpěv: Kateřina Josífová
Umění: Lucie Hlaváčová - akvarel
Didaktika: W. Saßmannshausen, T. Smolková H. Valová, M. Šílová

Sobotní večer od 19.00 hodin
Večer s pedagogem a farářem Obce Křesťanů Vývojové rytmy školního věku

Zahájení semináře je v pátek v 19.30 hodin, zakončení v neděli ve 12.00 hodin.
Začátky přednášek jsou: pátek 19.30, sobota a neděle 8.30

Online přihláška zde.