Ohlédnutí za pražským setkáním IASWECE

Na začátku května se v Praze uskutečnilo setkání IASWECE, která je mezinárodní asociací zemí, ve kterých působí waldorfské mateřské školy. Setkání probíhalo v galerii Josefa Adamce v pražské Obci křesťanů, ve které jsme právě s ohledem na tuto schůzku instalovali také výstavu průkopníka spirituálního malířství Bernharda Eyba. Program celého setkání byl velmi nabitý, neboť současně se v Praze konala další dvě setkání mezinárodních organizací waldorfských základních škol. Všichni se také společně setkali 10. 5. na velké konferenci v Modré posluchárně FF UK, která nesla název Lidskost ve světě médií a účastnilo se jí kolem 200 zájemců, především učitelů, ale také zástupců veřejné správy nebo médií.

IASWECE pracovala velmi intenzivně ve svých tradičních tématech, kterými jsou i např. otázky dětí mladších tří let, přechodových období - zejména při vstupu do školy, postoj waldorfských MŠ k otázce zavádění médií do výchovy apod.

Jedním z výstupů společné práce je výzva Zdravá výchova a smysluplné vzdělávání ve vztahu k médiím.

V sobotu hosté měli možnost prohlédnout si tři nejbližší waldorfské školky. Po prohlídce školky na Petřinách, kde shlédli divadlo v provedení tamních učitelek, se projeli historickou tramvají středem města do školky na Jarově, sídla Asociace waldorfských MŠ. Tam měli přichystanou výstavku s obrázky a přehledem dalších školek u nás a nakonec odjeli autobusem do Sluštic na malou zahradní slavnost se zpěvem a společným bubnováním.

Setkání v Praze se uskutečnilo přesně 50 let po Pražském jaru a mělo být inspirací pro myšlenky vnitřní svobody a autonomie, radosti a odvahy v dnešním světě.

Zasedání Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku raného věku IASWECE

Ve dnech 9. 5. – 13. 5. 2018 bude Praha hostitelkou zasedání Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku raného věku IASWECE.

V této asociaci jsou přítomni reprezentanti jednotlivých zemí celého světa, ve kterých je tato pedagogika uskutečňována. Kromě Evropy a Severní Ameriky zde pracují lidé z Brazílie, Jihoafrické republiky, přítomna bude také reprezentantka z Austrálie, Nového Zélandu, Tchaivanu, Japonska, Číny nebo Izraele. V rámci tohoto setkání se uskuteční na Filozofické fakultě v Praze ve čtvrtek 10. 5. 2018 významná konference na téma Lidskost ve světě médií, kde vystoupí představitelé dalších dvou mezinárodních organizací a český psycholog Dr. Václav Mertin.

Více informací o konferenci zde.

Součástí celého programu bude i výstava obrazů malíře Bernharda Eyba v prostorách Galerie Josefa Adamce v budově Obce křesťanů v Praze 6, kterou zahájí slavnostní vernisáž a v jejím průběhu zazní přednáška o životě tohoto malíře.

Více informací o výstavě zde.

Konference Lidskost ve světě médií

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi pozvat Vás na odbornou konferenci s mezinárodní účastí na téma „Lidskost ve světě médií. Výzvy výchovy v digitálním věku“, kterou pořádá Asociace waldorfských škol České republiky a Asociace waldorfských mateřských škol.

Konference se uskuteční 10. května 2018 od 11 hodin v modré posluchárně FF UK v Praze, Celetná 20.

Necelý rok před celosvětovými oslavami stoletého výročí založení první waldorfské školy zavítají do Prahy členové Evropské rady pro waldorfskou pedagogiku, Mezinárodní konference waldorfského hnutí Haagského kruhu a Mezinárodní asociace waldorfských mateřských škol, aby přednesli své příspěvky a diskutovali o tomto aktuálním pedagogickém tématu. Konference bude simultánně tlumočena. 

Podrobnější program konference naleznete zde:
Leták
Program

Těšíme se na Vaši účast.

Přihlášení je nutné kvůli kapacitě sálu a zajištění občerstvení pro Vás.
Přihláška online zde.

Za představenstvo Asociace waldorfských škol ČR
Mgr. Tomáš Petr