Říjnový seminář ve Slušticích

Milí studenti semináře pedagogiky 1. sedmiletí. Naše další setkání bude opět ve Slušticích, v mateřské škole Maitrea. Hlavním tématem nás provede Wolfgang Sassmannshausen, v hodinách umění se tentokrát budeme věnovat eurytmii – kdo máte, přivezte si eurytmické cvičky! V sobotní večerní přednášce nás paní Ivana Zejdová seznámí s rolí učitele na waldorfské škole. Ohledně plateb se domluvíte individuálně na semináři.

Ve školce je možnost společného vegetariánského stravování, označte prosím v online přihlášce, zda budete mít zájem. Stravování se platí zvlášť na místě, cena je 150 Kč za oběd s moučníkem a večeří.


Přihlaste se nejpozději do pondělí 15. října. 

Přespat je možné ve školce bez přihlášení, ve vlastním spacáku za 50 Kč na noc.

Na seminář zveme i hosty a to i na jednotlivé přednášky.

Online přihláška zde

Ohlédnutí za pražským setkáním IASWECE

Na začátku května se v Praze uskutečnilo setkání IASWECE, která je mezinárodní asociací zemí, ve kterých působí waldorfské mateřské školy. Setkání probíhalo v galerii Josefa Adamce v pražské Obci křesťanů, ve které jsme právě s ohledem na tuto schůzku instalovali také výstavu průkopníka spirituálního malířství Bernharda Eyba. Program celého setkání byl velmi nabitý, neboť současně se v Praze konala další dvě setkání mezinárodních organizací waldorfských základních škol. Všichni se také společně setkali 10. 5. na velké konferenci v Modré posluchárně FF UK, která nesla název Lidskost ve světě médií a účastnilo se jí kolem 200 zájemců, především učitelů, ale také zástupců veřejné správy nebo médií.

IASWECE pracovala velmi intenzivně ve svých tradičních tématech, kterými jsou i např. otázky dětí mladších tří let, přechodových období - zejména při vstupu do školy, postoj waldorfských MŠ k otázce zavádění médií do výchovy apod.

Jedním z výstupů společné práce je výzva Zdravá výchova a smysluplné vzdělávání ve vztahu k médiím.

V sobotu hosté měli možnost prohlédnout si tři nejbližší waldorfské školky. Po prohlídce školky na Petřinách, kde shlédli divadlo v provedení tamních učitelek, se projeli historickou tramvají středem města do školky na Jarově, sídla Asociace waldorfských MŠ. Tam měli přichystanou výstavku s obrázky a přehledem dalších školek u nás a nakonec odjeli autobusem do Sluštic na malou zahradní slavnost se zpěvem a společným bubnováním.

Setkání v Praze se uskutečnilo přesně 50 let po Pražském jaru a mělo být inspirací pro myšlenky vnitřní svobody a autonomie, radosti a odvahy v dnešním světě.

Zasedání Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku raného věku IASWECE

Ve dnech 9. 5. – 13. 5. 2018 bude Praha hostitelkou zasedání Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku raného věku IASWECE.

V této asociaci jsou přítomni reprezentanti jednotlivých zemí celého světa, ve kterých je tato pedagogika uskutečňována. Kromě Evropy a Severní Ameriky zde pracují lidé z Brazílie, Jihoafrické republiky, přítomna bude také reprezentantka z Austrálie, Nového Zélandu, Tchaivanu, Japonska, Číny nebo Izraele. V rámci tohoto setkání se uskuteční na Filozofické fakultě v Praze ve čtvrtek 10. 5. 2018 významná konference na téma Lidskost ve světě médií, kde vystoupí představitelé dalších dvou mezinárodních organizací a český psycholog Dr. Václav Mertin.

Více informací o konferenci zde.

Součástí celého programu bude i výstava obrazů malíře Bernharda Eyba v prostorách Galerie Josefa Adamce v budově Obce křesťanů v Praze 6, kterou zahájí slavnostní vernisáž a v jejím průběhu zazní přednáška o životě tohoto malíře.

Více informací o výstavě zde.