Tříleté studium waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí 


Pro zájemce o studium nabízíme tříleté ucelené vzdělávání, které je určeno především pro pedagogy pracující v mateřských školách. Ostatní zájemci mají možnost navštěvovat jednotlivé semináře jako hosté.
Vrámci tříletého vzdělávání každoročně organizujeme:

 • 6 víkendových seminářů
 • intenzivní týdenní mezinárodní Letní akademii v Semilech
 •  volitelné semináře na různá témata

Vzdělávání organizuje AWMŠ ČR ve spolupráci s:

 • Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten
 • IASWECE - International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

Cílem semináře je probudit v účastnících vědomé uchopení sociálního procesu, který probíhá při setkávání vychovatele a malého dítěte. Je to počátek dlouhé cesty. 

Jednotlivé víkendové semináře se konají v Mateřské škole Maitrea, Sluštice č. 11 (z Prahy směrem na Říčany) a v zimním období ve Waldorfské mateřské škole, Koněvova 240a/97, 130 00 Praha 3 - Žižkov, začínají vždy v pátek večer v 19:30 hodin a končí v neděli ve 12:00 hodin. Na seminář je třeba se vždy přihlásit telefonem nebo skrze online přihlášku. Na jednotlivé víkendové semináře mohou jezdit i hosté, vždy je potřeba se předem přihlásit. Příspěvek se platí na KB PRAHA, číslo účtu: 27-1562350277/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka. Termín splatnosti je nejpozději čtyři dny před začátkem semináře. 

Informace: Absolvováním tříletého studia se nezískává „státní" kvalifikace pro učitele mateřské školy.

Příspěvek na víkendový seminář je 1 300 Kč. Školné na školní rok je 6000 Kč.  Školné na školní rok mohou uhradit i pravidelně jezdící hosté. Případné stravné a ubytování se platí zvlášť v hotovosti na místě.

Termíny seminářů tříletého studia na školní rok 2018 / 2019

14.-16. září 2018  Víkendový seminář, Sluštice
19.-21. října 2018 Víkendový seminář, Sluštice
16.-18. listopadu 2018 Víkendový seminář, Praha, Jarov

18.-20.. ledna 2019 Víkendový seminář, Praha, Jarov
8.-10. března 2019 Víkendový seminář, Praha, Jarov
10.-12. května 2019 Víkendový seminář, Sluštice

1.polovina července 2019 Letní Akademie, Semily

Denní program semináře v pdf.

Informace a zajištění:

 • Dr. Wolfgang Sassmannshausen (SRN)- mentor, vedení seminářů, didaktika
 • Mgr. Táňa Smolková – vedení seminářů, didaktika
 • Magdalena Šílová - informace a přihlášky
 • Kurzovné - 1300 Kč za jeden víkend, roční školné 6000 (nebo za jednotlivou přednášku 150 Kč)
 • Ubytování je možné v MŠ ve vlastním spacím pytli za 50 Kč/noc
 • Stravování vlastní, v MŠ se vaří káva a čaj, po dohodě společný oběd a večeře

Přihláška ke tříletému studiu

Přihláška ke tříletému studiu ke stažení
Vyplněnou přihlášku přivezte s sebou na seminář, nebo pošlete naskenovanou emailem Magdaleně Šílové.